Savcı Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir?

Savcı Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir? sorusunu yanıtlarken, öğrencilerin başarılı bir savcı olabilmeleri için önemli olan hukuk, ceza hukuku, ve adli tıp gibi temel derslere odaklanmaları önemlidir. Ayrıca, anayasa hukuku ve idare hukuku gibi dersler de kapsamlı bir bilgi sağlar. Edebiyat ve iletişim dersleri, etkili yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek mahkemede başarılı olmada yardımcı olabilir. Etik dersleri de savcılık mesleğinde doğru ve adil bir şekilde davranmayı öğretir. Sonuç olarak, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren bir ders planı, savcılık kariyerinde başarılı olmanın anahtarıdır.

Savcı olmak için iyi olması gereken başlıca dersler şunlardır;

 1. Coğrafya
 2. Tarih
 3. Matematik
 4. Edebiyat

bu derslerin önemli olmasının nedeni ise Savcı olmak için hukuk bölümünü okumanız gerektiğidir. Hukuk bölümü de sayısal değil eşit ağırlık bölümüdür. Bu nedenle sayısal derslerine kıyasla eşit ağırlık derslerine odaklanmalı ve bu derslere yoğun olacak çalışarak hukuk bölümünü kazanmalısınız.

Savcı Nasıl Olabilirsiniz? Hangi Bölüm Okunmalı?

 1. Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesi al.
 2. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı sınavlarına başvur.
 3. Adalet Bakanlığı sınavlarını başarıyla geç ve stajyer savcı olarak atan.
 4. Staj döneminde adalet sistemi içinde görev al ve deneyim kazan.
 5. Staj dönemi sonunda yapılan sınavda başarılı ol ve savcı olarak atan.

Savcı olmak isteyen bireylerin izlemeleri gereken temel adımlar vardır. Savcı olmak için öncelikle hukuk alanında eğitim almak önemlidir. Bu amaçla, hukuk fakültesine kaydolmalısınız. Hukuk fakültesi eğitimi genellikle 4 yıl sürer ve bu süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, savcılık mesleği için Adalet Bakanlığı sınavlarına başvurabilirler. Hukuk fakültesine giriş, lise mezunları için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) üzerinden yapılır. Ayrıca, adalet bölümü mezunları da DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile hukuk fakültesine geçiş yapabilirler.

Savcılık Dersleri

Mezuniyet sonrasında adalet bakanlığı sınavlarına giren başarılı adaylar, stajyer savcı olarak atanırlar. Bu sınavlar genellikle hukuk bilgisi, ceza hukuku, idare hukuku gibi konuları içerir. Stajyer savcılar belirli bir süre adalet sistemi içinde görev alarak deneyim kazanırlar. Staj dönemi sonunda yapılan bir sınavda başarılı olanlar, savcı olarak görev yapmaya hak kazanırlar.

Savcılık mesleğine adım atan kişilerin tarafsızlık, bağımsızlık ve yargı güvencesi ilkelerine uygun davranmaları büyük önem taşır. Ayrıca, insan haklarına saygı göstermek ve herkesin eşit şekilde yargılanma hakkını korumak gibi yüksek standartlara uymak da savcıların sorumlulukları arasındadır.

Savcılığı Kazanabilmek İçin Hangi Derslerde İyi Olmalısınız?

Savcı olmak isteyen bir bireyin, başarılı bir hukuk kariyeri için öncelikle hukuk fakültesine kaydolup, eşit ağırlık derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Ancak sadece hukuk derslerinde değil, aynı zamanda aşağıdaki derslerde de başarılı olmak, savcılık mesleğine daha uygun bir aday olmanın temelini oluşturabilir:

 1. Psikoloji ve Sosyoloji
 2. İdare Hukuku ve İdari Yargı
 3. Anayasa Hukuku
 4. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 5. Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku

Savcılık mesleğinde başarılı olmak için sadece hukuk bilgisinin ötesinde geniş bir yetkinlik yelpazesi gerekmektedir. Tarafsızlık, bağımsızlık, etik değerlere uygun davranma ve disiplinli çalışma gibi özellikler de savcı adayları için kritik öneme sahiptir.

Savcı Olabilmek İçin Hangi Kriterler Geçerli?

Savcı olmak, hukuk alanında yüksek düzeyde yetkinlik ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu önemli göreve atanabilmek için belirli kriterlere uyum sağlamak gerekir. İşte savcı olmak için gerekli kriterler:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Savcı olmak isteyen bireylerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. 35 Yaşını Geçmemiş Olmak: Savcılık mesleğine adım atmak isteyenlerin 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Bu sınırlama, genç ve dinamik bir kadronun savcılık görevini üstlenmesine olanak tanır.

3. Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak: Savcı olabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak şarttır. Hukuk eğitimi, temel hukuk disiplinlerinde bilgi sahibi olmayı ve hukuki düşünceyi geliştirmeyi amaçlar.

4. Adli Yargı Sınavı’nda Başarı: ÖSYM tarafından düzenlenen Adli Yargı Sınavı’nda en az 70 puan almak, savcılık mesleğine atanabilmek için gereklidir. Bu sınav, genel hukuk bilgisi, ceza hukuku, idare hukuku gibi konularda adayların yetkinliklerini ölçer.

5. Kamu Hakları Mahrumiyeti Bulunmamak: Savcı adaylarının kamu haklarından mahrum olmamaları önemlidir. Bu, adayın hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde hareket ettiğini gösterir.

6. Hapis Cezası Almamış Olmak: Savcı olabilmek için adayların 3 aydan fazla hapis cezası almamış olmaları gerekmektedir. Bu kriter, adayın hukuka uygun ve dürüst bir yaşam sürdüğünü vurgular.

7. Devlete Karşı İşlenen Suçlardan Hüküm Giymemek: Savcı adaylarının devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmaları, mesleki etik ve güvenilirlik açısından önemlidir.

8. Yüz Kızartıcı Suçlardan Hüküm Giymemek: Gasp, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, adayın dürüstlüğünü ve güvenilirliğini yansıtan bir kriterdir.

9. Askerlikle İlişiği Olmamak: Erkek adaylar için savcı olabilmek için askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir.

10. Fiziksel veya Ruhsal Sağlık Sorunu Olmamak: Görev yaparken fiziksel veya ruhsal sağlık sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneğine sahip olmak savcılar için önemlidir. Adayların kendi şehri dışında görev yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorununun bulunmaması da dikkate alınır.

Bu kriterlere uyum sağlayan adaylar, savcılık mesleğine atanma şansına sahip olabilirler. Ancak sadece bu kriterleri karşılamak yeterli değildir; aynı zamanda adayların etik değerlere saygılı, tarafsız, bağımsız ve adalet duygusuna sahip bireyler olmaları da beklenir.

Savcı nasıl olunur? ile ilgili Atabey Akademi kanalının hazırladığı video:

Savcı olmak isteyen bir öğrencinin hukuk fakültesinde hangi derslere özellikle odaklanması gereklidir?

Savcı olmayı hedefleyen bir öğrenci, temel hukuk dersleri olan Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku’na odaklanmalıdır. Bu dersler, suçlar, cezalar ve mahkeme süreçleri konularında derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar. Ayrıca, İdare Hukuku ve İdari Yargı dersleri de savcının kamusal hukuk konusundaki yetkinliğini artırabilir.

Savcılık mesleği için önemli olan bir diğer hukuk alanı nedir ve bu alandaki derslere nasıl hazırlanılmalıdır?

Savcı olmak isteyenler için önemli bir hukuk alanı da Anayasa Hukuku’dur. Anayasa Hukuku dersleri, temel hukuk normlarını anlamayı ve anayasa mahkemelerindeki davaları ele alabilmeyi sağlar. Adaylar, bu derslerde temel hukuk ilkelerini öğrenerek savcılık mesleğinde daha etkili olabilirler.

Savcı olabilmek için kaç yıl okunur?

Savcı olabilmek için hukuk fakültesinden mezun olunması gerekmektedir. Hukuk fakültesi eğitimi genellikle 4 yıl sürer.

Savcı ne iş yapar?

Savcı, hukuk sistemlerinde suç işlenen olayları inceleyen, şüphelileri sorgulayan ve toplanan delillere dayanarak kamu davası açma yetkisine sahip olan bir hukuk profesyonelidir. Savcının temel görevi, toplumun hukuki düzenini korumak ve suçları ortaya çıkararak adaletin sağlanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, soruşturma yürüterek delilleri toplar, şüphelileri sorgular ve mahkemede davanın savunucusu olarak görev alır. Savcılar, tarafsızlık, objektiflik ve yasalara uygunluk prensiplerine bağlı kalarak adli süreçte etkin bir rol oynarlar.

Yorum yapın